Văn bản chỉ đạo điều hành

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 106/KH-UBND Phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030
03/07/2024
UBND phường Hưng Bình kh_phat_dong_thi_dua_chào mừng DH Dang_1719994213722.pdf
2 Công văn 3174/UBND-KT V/v phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi đổi mới sáng tạo Nghệ An năm 2024 ( Techfest Nghệ An oqen 2024)
03/07/2024
Công văn UBND phường Hưng Bình tham_gia_cuoc_thi_1719993858832.pdf
3 Công văn 343/UBND-YT V/v kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Rokem XZ PREMIUM
03/07/2024
Công văn UBND phường Hưng Bình cv_thu_hoi_san_pham_1719993665698.pdf
4 Công văn 319/UBND-VHTT Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn
15/06/2024
Công văn UBND phường Hưng Bình cvQL du lich p_1718419230202.pdf
5 Công văn 310/UBND-VP V/v rà soát, làm sạch, chuyển đổi sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
15/06/2024
Công văn UBND phường Hưng Bình cv_lam_ chuyên đôi p_1718419155073.pdf
6 104/KH-UBND Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ nạo vét hệ thống thoát nước năm 2024 trên địa bàn phường Hưng Bình
15/06/2024
UBND phường Hưng Bình kh_thoat nuoc p_1718419039504.pdf
7 Công văn 111/VHTT V/v tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
15/06/2024
Công văn UBND thành phố Vinh tuyen_truyen_ky_niem_95_nam_ng_1718418948570.pdf
8 100/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình", kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn phường Hưng Bình năm 2024
15/06/2024
UBND phường Hưng Bình kh_ngay_gdvn_28 cua p_1718418529131.pdf
9 143/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai các kỳ thi năm 2024
15/06/2024
UBND thành phố Vinh ke hoac ky thi TP_1718418422117.pdf
10 103/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật đất đai Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
15/06/2024
UBND phường Hưng Bình kh luat dat cua p_1718418339383.pdf
11 318/UBND-VHTT V/v tháng tuyên truyền hành động phòng chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6/2024
15/06/2024
UBND phường Hưng Bình cv_ttr_chong_ma_tuy__20240613020240613042638666_Signed_1718418112702.pdf
12 Công văn 3006/UBND-VHTT V/v triển khai công tác tuyên truyền Luật Căn cước và thi " Tìm hiểu pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" trên địa bàn TP Vinh
15/06/2024
Công văn UBND thành phố Vinh
13 Công văn 112/VHTT Tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp PTTH va tuyển sinh Đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024
15/06/2024
Công văn UBND thành phố Vinh tuyen_truyen_ky_thi_tot_nghiep_1718417323730.pdf
14 112/VHTT V/v tuyên truyền phổ biến thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An về TDTT
15/06/2024
UBND thành phố Vinh tuyen_truyen_pho_bien_thuc_hie_1718417226119.pdf
15 Công văn 3161/UBND-GDĐT V/v thông báo công khai danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung
15/06/2024
Công văn UBND thành phố Vinh ve danh muc TTHC sua doi_1718417054707.pdf
16 Công văn 2817/UBND-VHTT V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn.
14/06/2024
Công văn UBND thành phố Vinh cv_tang_cuong_qlnn_v_1718361456973.pdf
17 107/VHTT V/v tuyên truyền tháng hành động phòng chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6/2024
14/06/2024
UBND thành phố Vinh tuyen_truyen_thang_hanh_dong_ma tuy_1718360403377.pdf
18 95/KH-UBND, ngày 31/5/2024 Triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn phường Hưng Bình năm 2024
10/06/2024
UBND phường Hưng Bình kh_truyen_nhiem__1718022841395.pdf
19 98/KH-UBND, ngày 04/06/2024 Đấu tranh " làm sạch" tội phạm và tệ nạn về ma tuý trên địa bàn phường Hưng Bình
10/06/2024
UBND phường Hưng Bình 2_ke_hoach_xay_dung_ma tuy_1718022721124.pdf
20 Công văn 297/UBND-VP, ngày 04/06/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các bộ, ngành địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp
10/06/2024
Công văn UBND phường Hưng Bình cv_trien_khai_chi_thi_16_ve__1718022599507.pdf
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2318
Tổng: 89078