Tuyên truyền ý nghĩa Ngày chạy Olympic

content:

 

            Ngày chạy Olympic lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 23/6/1987 tại 45 nước trên thế giới với cự ly hơn 10km.

          Ngày nay, sự kiện Ngày chạy Olympic đã trở thành một sự kiện không thể thiếu trong hoạt động của phong trào Olympic trên toàn thế giới.

          Một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, còn có sáng kiến kết hợp sự kiện Ngày chạy Olympic với các hoạt động của học sinh, sinh viên hoặc các sự kiện văn hoá thể thao quần chúng mang tính địa phương nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh cho thế hệ trẻ và truyền bá lý tưởng Olympic đến mọi đối tượng trên thế giới

          Uỷ ban Olympic Việt Nam đã sớm hưởng ứng lời kêu gọi của IOC tổ chức Ngày chạy Olympic từ khi nó ra đời. Cho đến nay, Ngày chạy Olympic đã trở thành một hoạt động thể thao cho mọi người được tổ chức hàng năm kết hợp với phong trào toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, thu hút hàng nghìn người từ thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên cho đến tầng lớp người cao tuổi tham dự.

          Ngày chạy Olympic này nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người, để nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

          Hưởng ứng Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân năm 2024 thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày 27/3/1946 27/3/2024, là Ngày truyền thống ngành Thể dục - thể thao, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của TDTT, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong mọi tầng lớp nhân dân trong toàn phường Hưng Bình.

          Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân là một hoạt động thường niên được tổ chức gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập TDTT góp phần nâng cao thể chất, chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bác Hồ kêu gọi “Hỡi đồng bào Tổ quốc! Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Dân cường thì Quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”, ngày 27-3-1946, Người viết bài “Sức khỏe và thể dục”, kêu gọi đồng bào cả nước tập luyện thể dục để giữ gìn và nâng cao sức khỏe. Ngày 30-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14 thành lập “Nha Thể dục Trung ương”, cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về thể dục - thể thao… Kế thừa và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

          Việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một hành động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Bên cạnh đó, Ngày chạy Olympic giúp nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống nhân dân; từng bước hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục - thể thao. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường Hưng Bình hãy chọn cho mình một môn thể dục thể thao sao cho thích hợp để luyện tập./.

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1460
Tổng: 89024